სტატიები

ტესტი

26 ივლისი 2017 ს 18:36 - ჯანმრთელობა

გამოქვეყნების წესები:
ყველა განცხადება, რომელიც დამატებულია საიტზე პასუხისმგებლობა ეკისრება გამომქვეყნებელს (მომხმარებელს, რომელმაც გამოაქვეყნა განცხადება).
საიტის ადმინისტრაცია არანაირად არ აგებს პასუხს ამა თუ იმ განცხადების სიზუსტეზე ან შინაარსზე რომელიც გამოქვეყნებულია საიტის მომხმარებლის მიერ.
საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას (წაშალოს ან შეიტანოს რედაქტირება ნებისმიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში Giqro.com - ზე ისე რომ არც კი შეატყობინოს განცხადების ავტორს).
მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა მიუთითოს ზუსტი და სრული ინფორმაცია სურათიდან დაწყებული ტექსტამდე დამთავრებული.
თქვენ ეთანხმებით, რომ მიიღოთ სმს შეტყობინება, ან შეტყობინება ელ-ფოსტაზე საიტის ადმინისტრაციისაგან.

 

სტატიების კატეგორია
განცხადება
661
კატეგორია
460
რეგიონი
მაღაზია
')